PAIRINGS   STANDINGS   TEAM STANDINGS   WINNERS   Rating Reports:
Prize Winners   K-6 Championship   K-6 Under 1000   K-6 Unrated   K-5 Championship   K-5 Under 900   K-3 Championship   K-3 Under 800   K-3 Unrated   K-1 Championship   Blitz K-6   Blitz K-3   Bughouse   Parents & Friends - Rated   Parents & Friends - Unrated   Parents & Friends - Combined  
    2011 National Elementary Championship 
    Bughouse Championship         
    5 May 2011              
    Dallas, TX              
    
    Individual Awards           
    
    
 Place Name/Team               Rate Score MMed Med Solk SBx2 
    
   1 Chandler M - Dutton C (2)       nnnn   11  41  31  43  152 
   2 Cummings C - Franklin N (9)      nnnn   10  41  30  46  144 
   3 Nagase M - Nagase T (8)        nnnn   9  43  32  48  128 
   4 Innes M - Pallotto N (15)       nnnn   8  35  25  40  94 
   5 Tsai T - Zhou J (24)          nnnn   8  35  24  38  72 
   6 Kalghatgi A - Kalghatgi N (10)     nnnn   8  34  25  39  92 
   7 Fields N - Mitchell B (11)       nnnn   7  39  28  43  78 
   8 Schuh Z - Wright C (13)        nnnn   7  34  23  37  68 
   9 Santoyo E - Santoyo R (17)       nnnn   7  31  24  36  80 
  10 Dameron D - Williams D (16)      nnnn   6  36  26  41  60 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
data/wbug.txt 11/05/05 17:40:32 CDT